دکتر مرتضی عبداللهی، معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعلام کرد:
بخش نهایی طرح ملی بررسی مصرف در سال 99 به اتمام می رسد
31 اردیبهشت 1399 ساعت: 17:2برنامه های ملی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور شامل دوره های چهار ساله است و در حال حاضر که در سال 2020 قرار داریم، این دوره تا 2 ماهه آینده به اتمام می رسد. البته ما برای دوره چهار ساله جدید، سه TOR نوشتیم که هر کدام فعالیت های خود را دارند و عمدتا در ارتباط با بهبود تغذیه مردم، ارتقای آگاهی و دانش مردم و برگزاری کارگاه های آموزشی برای کشورهای منطقه است. چرا که ما در منطقه مدیترانه شرقی تنها مرکز همکار در تغذیه هستیم. 

این طرح که عمده کارهای آن پیچیده و از 2 سال گذشته انجام شده و به مدیریت داده ها رسیده است، متاسفانه سیستم نتوانسته مدیریت کند. اما با حضور دکتر رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دوباره به جریان افتاد و امیدواریم در سال 99 بتوانیم نتایج مصرف را آنالیز کنیم و گزارش نهایی را ارایه دهیم تا سیاستگذاران و مدیران بتوانند از طرح استفاده کنند.

 

ما در بخش دانشکده عمدتا در چارچوب ضوابط و سیاست های دانشگاه برنامه ریزی می کنیم و سیاست های دانشکده در سطح دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. در حال حاضر نیز لاین های تحقیقاتی خاصی از سوی دانشگاه معرفی نشده اما همکاران عضو هیات علمی در این لاین ها فعالیت دارند و ما نیز آن‌ها را مدیریت و بودجه هایی را که نیاز دارند، فراهم می کنیم تا بتوانند تحقیقات مرتبط را در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه انجام دهند.


 در بخش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان یک نهاد ملی، مردم را با مسائل مختلف که مهمترین آن راهنماهای غذایی است، آشنا می کنیم و در حال حاضر به دلیل اپیدمی کرونا، سرعت این راهنماها کند شده است. اما در حال راه اندازی وب سایتی در راستای آگاهی و آموزش مردم در بخش راهنمای غذایی هستیم. البته طی دو ماه گذشته، اپلیکیشن تاک را راه اندازی کردیم  و به این فکر هستیم که اپلیکیشن دیگری راه اندازی کنیم و جدول ترکیبات غذایی را ارایه دهیم.


 گیاهخواری می‌تواند پاندمی‌های آینده را متوقف کند؟!

اپلیکیشن تاک به طور رایگان قابل دسترسی است
برچسب ها
دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو