درباره بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
30 خرداد 1401 ساعت: 19:3 بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF= Crimean - Congo Hemorrhagic Fever) یک عفونت ویروسی و به شدت واگیردار است. ویکی از بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان است که عمدتان توسط کنه منتقل می شود.این بیماری از طریق تماس با حیوان آلوده و در هنگام ذبح حیوان و تماس با امعاء و احشاء آلوده آن و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی به انسان منتقل می‌شود.
با توجه به اینکه دربیشتر کشورها بخصوص کشورهای همسایه ایران ازجمله عراق،عمان،پاکستان،ترکیه، افغانستان، ،امارات متحده عربی، قزاقستان، ازبکستان، عربستان سعودی ویروس این بیماری وجوددارد. و ازطرفدیگر قاچاق دام از کشورهای همسایه به داخل کشور صورت می‌گیرد، بنابراین همیشه خطر انتقال و بروز این بیماری وجود دارد.

 علایم بیماری

ا تا 3 روز و حداکثر 9 روز پس از گزش کنه و یا 5 تا 6 روز پس از تماس با بافت یا خون حیوان آلوده، علائم بیماری به صورت ناگهانی با سردرد شدید، تب ، لرز، درد عضلانی ، خصوصا" درناحیه پشت و پاها، گیجی ،درد و سفتی ناحیه گردن، درد و قرمزی چشم  وترس از نور دیده می‌شود. ممکن است حالت تهوع ، استفراغ یا گلودرد وگاه اسهال ودرد منتشر شکمی نیز وجود داشته باشد. تورم و قرمزی صورت، گردن و قفسه سینه ،پرخونی خفیف حلق وناحیه دهان شایع است.

تا 5 روز پس از شروع بیماری ، خونریزی مخاط‌ها و لکه های خون‌مردگی ، بخصوص در قسمت بالای بدن و در طول خط زیربغلی و زیرپستان خانم‌ها دیده می شود.به دنبال خونریزی زیرپوستی، ممکن است خون در مدفوع ،ادرار و خونریزی از دهان، ملتحمه ،گوش‌ها، رحم وحتی خلط خونی دیده شود. گاه خونریزی از بینی، استفراغ خونی، خونریزی از دستگاه گوارش و رحم آنقدر شدید است که بیمار نیاز به تزریق خون دارد.

دراین بیماری 30 درصد احتمال مرگ ومیر وجود دارداما قابل پیشگیری و درمان است و درصورت تشخیص سریع و به موقع وشروع درمان از شدت بیماری وکشندگی آن کم می‌شود.

نکته قابل توجه ومهم این است که دام‌های آلوده به ویروس این بیماری فاقد علائم هستند.
 
راه انتقال بیماری

1- گزش کنه: عفونت درانسان پس از گزش توسط کنه آلوده یا له کردن آن روی پوست ایجاد می شود.

2- تماس با خون وترشحات وبافت حیوان آلوده در هنگام ذبح دام، کمک به وضع حمل دام و قطعه قطعه کردن گوشت تازه دام آلوده موجب انتقال ویروس به انسان می شود.بیشترین خطر هنگام تماس با خون وگوشت تازه دام است.

3-انتقال از انسان به انسان: تماس با خون و ترشحات آلوده بیماران ، به ویژه درمرحله خونریزی یا انجام هرگونه اقدامی که منجی به تماس انسان با خون آنها شود، باعث انتقال بیماری می شود.

درکشور ما شایعترین راه انتقال ، ذبح دام های آلوده وتماس با لاشه دام، خون و احشاء پس از ذبح آنها بوده است.

پیشگیری 

1- از خرید و مصرف گوشت دام‌هایی که به طریق غیر قانونی وقاچاق وارد کشور می شوند و یا بصورت غیر بهداشتی ذبح وعرضه می‌شوند، خودداری کنید.

2- از کشتار دام درمحیط خارج از کشتارگاه خودداری گردد.

3- با کمک دامپزشکی محل سکونت خود نسبت به کنه زدایی دامها وسم پاشی محل نگهداری آنها اقدام کنید.

4- ازتماس مستقیم پوستی مخاطی با خون وترشحات آلوده دامی درحین ذبح یا زایمان دام پرهیز کنید.

5- کسانی که در محیط‌های دامپروری و روستایی، خصوصا" درفصول بهار وپاییز حضور دارند، خود را دربرابر گزش کنه (با استفاده از مواد دورکننده حشرات بر روی لباس وبدن ، پوشانیدن قسمتهای از بدن که  درمعرض خطر گزش کنه هستند، با استفاده از دستکش و پوشیدن لباس آستین بلند) محافظت کنند.

6- لباس و روی پوست خود را از نظر وجود کنه بصورت مرتب بررسی کنیدودرصورت وجود کنه، به طریقی که قسمت دهانی کنه درپوست باقی نماند و با استفاده از پنس  آنها را از پوست جدا کنید.

7- از له کردن کنه بر روی پوست اکیدا" خودداری کنید.

8- هنگام تماس با گوشت ، خون وترشحات دام های مشکوک از دستکش ووسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

9- گوشت و جگر را پس از پخت کامل مصرف نمایید. ویروس بیماری  در فرآورده های دامی ، پس از پخته شدن به مدت 15 دقیقه ودرحرارت 85 درجه سانتی گراد از بین می رود.
 
در صورت خرید گوشت دام‌هایی که از سلامت آنها مطمئن نیستید؛ گوشت را به مدت 24 ساعت دردمای 4 درجه سانتی‌گراد(دریخچال)نگهداری کنید و سپس با پوشیدن دستکش نسبت به قطعه قطعه کردن، شستشو وبسته بندی آن اقدام نمایید.
برچسب ها
دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو