محققان مکانیسم مولکولی مرتبط با بیماری پارکینسون و کووید19را کشف کردند
19 خرداد 1400 ساعت: 21:3یافته‌های مطالعه‌ای نشان می‌دهد که عفونت شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس 2 منجر به اصلاح غیر‌طبیعی برخی از پروتئین‌های ریه می‌شود که متعاقباً از طریق اگزوزوم‌ها به مغز منتقل می‌شوند. در مغز، این پروتئین‌های اصلاح‌شده ریه عملکرد طبیعی پروتئین‌های مربوط به بیماری پارکینسون را مختل می‌کند.

زمینه

مطالعات نشان داده‌اند که وجود طولانی‌مدت علائم عصبی در بیماران کووید19 می‌تواند در نهایت منجر به ایجاد بیماری‌های تخریب عصبی و زوال عقل شود.

اخیراً، سه مطالعه به طور جداگانه ادعا کرده‌اند که بیماری پارکینسون (PD) در 3 بیمار کووید19 که سابقه خانوادگی PD ندارند، وجود دارد.

اگرچه ارتباط دقیق بین کووید19و PD پس از کووید ایجاد نشده است، اما این فرضیه ایجاد شده است که آسیب مستقیم به سیستم نیگروستریاتال به علت آسیب‌های عروقی، مرگ ناشی از التهاب عصبی نورونهای دوپامین نیگرال یا آسیب مستقیم واسطه کروناویروس۲ مغز می‌تواند دلایل بالقوه ایجاد PD در بیماران کووید19 باشد. با این حال، این فرضیه‌ها نیاز به اعتبار علمی بیشتری دارند.

مطالعه فرضیه 

به عنوان یک مکانیسم احتمالی، دانشمندان فرض کردند که آسیب‌هایی که در ریه‌های آلوده به کروناویروس۲ ایجاد می‌شود، به سیستم عصبی مرکزی منتقل می‌شود تا پاتوژنز PD را القا کند. 

این مکانیسم توصیف می‌کند که پس از ورود به سلول‌های انسانی‌، RNA کروناویروس۲ و پروتئین‌های خود را در ریه‌ها آزاد می‌کند، که متعاقباً با پروتئین‌های انسانی ارتباط برقرار می‌کنند. از طریق این تعامل، پروتئین‌های ویروسی باعث تغییر پروتئین‌های انسانی پس از ترجمه می‌شوند، که منجر به بیان غیرطبیعی آنها، جمع شدن نادرست و مونتاژ نادرست، تغییر محل و عملکرد نادرست آنها می‌شود.

پروتئین‌های اصلاح شده انسانی از طریق اگزوزوم‌ها از ریه‌ها به سیستم عصبی مرکزی منتقل می‌شوند. آنها با پروتئین‌های مرتبط با PD ارتباط برقرار می‌کنند و عملکرد آنها را تغییر می‌دهند.

ارتباط بین کووید19 و بیماری پارکینسون

غربالگری بیوانفورماتیک گسترده‌ای که در این مطالعه انجام شد منجر به شناسایی 44 پروتئین آسیب‌پذیر PD شد که به طور بالقوه توسط 24 مزاحم شناسایی شده اصلاح می‌شوند. دانشمندان دو پروتئین PRKACA و PRKAR2B را به عنوان اغتشاش‌دهنده و پروتئین‌های آسیب‌پذیر PD شناسایی کردند. این پروتئین‌ها در ریه‌ها و همچنین در مغز بسیار بیان می‌شوند.

علاوه بر این، آنها یک شبکه تعامل پروتئین و پروتئین از تمام پروتئین‌های آسیب‌پذیر PD و اغتشاشگران آنها را تشکیل دادند.

اهمیت مطالعه

این مطالعه 24 پروتئین بسیار بیان شده در ریه انسان را شناسایی می‌کند و می‌تواند توسط پروتئین‌های کروناویروس2 اصلاح شود. این پروتئین‌های اصلاح شده از طریق اگزوزوم‌ها از ریه‌ها به مغز منتقل می‌شوند تا عملکرد طبیعی فیزیولوژیکی 44 پروتئین آسیب‌پذیر PD را مختل کنند.

کل پدیده‌ها ممکن است در مجموع مکانیسم مولکولی مسئول توسعه PD در بیماران کووید19 را توضیح دهد.

مترجم: نرگس قاسمی پناه

منبع: news-medical.net

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو