آیا عضویت در یک خانواده بزرگتر خطر قلبی عروقی را افزایش می‌دهد؟
14 خرداد 1400 ساعت: 13:3علاوه بر سابقه خانوادگی که عمدتا تحت تاثیر استعداد ژنتیکی قرار دارد، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ساختار خانواده، به ویژه ترتیب تولد اما نه تعداد خانواده، می‌تواند خطر مرگ را به دلیل شرایط قلبی عروقی تحت تاثیر قرار دهد.

یک مطالعه مشاهده‌ای بزرگ که روی افراد 30-58 ساله شروع شده است، اکنون نشان می‌دهد که تعداد خواهر و برادرها و ترتیب تولد می‌تواند بر خطر کل حوادث قلبی عروقی در طی یک دوره پیگیری 25 ساله تاثیر بگذارد.

تاثیر بالقوه ساختار خانواده

از نظر اندازه خانواده، مردان و زنانی که بیش از یک خواهر و برادر دارند، در مقایسه با کسانی که خواهر و برادر ندارند، کمتر در معرض خطر مرگ هستند.

مردان با یک یا دو خواهر و برادر کمتر از کسانی که خواهر و برادر ندارند، در معرض خطر ابتلا به حوادث قلبی عروقی هستند، در حالی که آنها با چهار خواهر و برادر بیشتر در معرض خطر هستند.

مردان دارای سه خواهر یا برادر بیشتر در مقایسه با بدون خواهر و برادر در معرض خطر بیشتری برای حوادث کرونر بودند.

به همین ترتیب، در مقایسه با زنان بدون خواهر و برادر، زنان دارای سه خواهر یا برادر بیشتر در معرض حوادث قلبی عروقی بودند. بعلاوه، زنان با دو یا چند خواهر و برادر بیشتر در معرض حوادث کرونر بودند.

در مورد ترتیب تولد، افراد متولد شده در معرض خطر حوادث قلبی عروقی و کرونر کمتر از افرادی هستند که بعداً متولد شدند.

در مقابل، خطر ابتلا به مرگ کلی در افراد متولد اول بالاتر از خواهر و برادرهای دوم بود.

پیامدهای سیاست بهداشت عمومی

در حالی که نقاط قوت این مطالعه شامل یک نمونه بزرگ و داده‌های جامع در مورد ساختار خانواده و سوابق بیمارستان بود، اما محدودیت‌هایی نیز داشت.

به دلیل طراحی مشاهده‌ای آن، فقط ارتباطی بین ساختار خانواده و حوادث قلبی عروقی نشان می‌دهد و علت را نشان نمی‌دهد.

به دلیل کمبود داده، محققان همچنین نتوانستند متغیرهایی مانند روشهای تشخیصی، وضعیت اقتصادی اجتماعی والدین، سیگار کشیدن، رژیم غذایی و سایر عوامل سبک زندگی را که می‌توانند در تجزیه و تحلیل آنها از خطر قلبی عروقی تاثیر بگذارند، حساب کنند.

از آنجا که عوامل اجتماعی احتمالاً در تاثیر ساختار خانواده بر نتایج بهداشتی از جمله خطر قلبی عروقی تاثیر دارند، نتایج مطالعه می‌تواند بر سیاست بهداشت عمومی تاثیر بگذارد.

مترجم: نرگس قاسمی پناه

منبع: medicalnewstoday

 

 

 

 

 

دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو