ماسک زدن را درست و جدی انجام دهید
30 بهمن 1399 ساعت: 16:11ماسک زدن یکی از ساده‌ترین و موثرترین راه‌ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا است. در عین حال با انجام اقداماتی می‌تواند تاثیر ماسک زدن را بیشتر کنید.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو