همه‌ی بیماری‌های مازوت
25 دی 1399 ساعت: 14:10سوزاندن مازوت یا نفت کوره بوسیله نیروگاه‌های برق در هفته‌های اخیر مورد بحث عمومی بوده است.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو