مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن همان مرگ خاموش است
21 دی 1399 ساعت: 23:10مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن یکی از مسمومیت‌های شایع در دوران زمستان است.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو