بررسی زوایای مختلف سوخت مازوت
15 دی 1399 ساعت: 14:10تاثیرات سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها به عنوان یک عامل ایجادکننده آلودگی هوا اخیرا مورد بحث بوده است.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو