دکتر جلال الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
در این روزها، رعایت هرم غذایی الزامیست
3 فروردین 1399 ساعت: 12:1هرم مواد غذایی وتنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روزهای کرونایی برای تمامی گروه های سنی الزامی است. هرم مواد غذایی یک راهنماست که تعادل، تنوع و میزان سهم مورد نیاز روزانه افراد را از گروه های غذایی نشان می دهد.
هرم، راهنمایی از ۵ گروه مواد غذایی تشکیل شده و شکل هرم به نحوی ترسیم شده که قاعده پایین آن را گروه نان و غلات تشکیل می دهد که بزرگترین قسمت از هرم را تشکیل داده و نشانگر این است که یک فرد باید بیش از هر غذای دیگر، نان و غلات مصرف کند. گروه های بعدی، گروه های سبزی ها و سپس گروه میوه ها هستند.گروه سبزی قسمت بزرگتری نسبت به گروه میوه ها را تشکیل می دهد و نشانگر این است که میزان سهم مورد نیاز روزانه از گروه سبزی ها بیشتر از گروه میوه هاست.

گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت و حبوبات در طبقه بالایی قرار دارند و میزان سهم آنها در برنامه غذایی روزانه کمتر از گروه های پایین تر است. هرچند که این 2 گروه از اهمیت زیادی در برنامه غذایی روزانه برخوردار هستند، در راس هرم که بخش کوچکی را تشکیل می دهد چربی ها، روغن ها و شیرینی قرار دارند که این بدان معنی است که میزان مصرف این مواد غذایی بایستی به کمترین حد رسانده شود.

البته برای تنظیم رژیم غذایی روزانه و میزان مصرف غذا از هر گروه غذایی از اصطلاحی به نام (واحد یا سهم) استفاده می شود. منظور از یک واحد یا سهم در هر گروه، مقدار غذایی است که دارای ارزش غذایی مشابه با سایر مواد غذایی در همان گروه است. به طور مثال، یک لیوان شیر به عنوان یک سهم از گروه شیر و لبنیات از نظرارزش تغذیه ای معادل سه چهارم لیوان ماست از همان گروه است.

در کل، هرم راهنمایی غذایی نشان می دهد که یک برنامه غذایی مناسب روزانه باید شامل تمام گروه های غذایی (هر 5 گروه غذایی) باشد و میزان سهم مورد نیاز از هر کدام از گروه های غذایی را مشخص می کند. همچنین هرم راهنمایی غذایی بر مصرف بیشتر غلات، سبزی ها و میوه ها که بخش وسیع تری را اشغال می کنند در برنامه غذایی روزانه تاکید دارد و افراد را تشویق می کند که مواد غذایی گیاهی را حتما در برنامه غذایی روزانه شان بگنجانند. به نکته آخر اینکه، همواره به خاطر داشته باشید غذاهای یک گروه از هرم نمی توانند به جای غذاهای گروه دیگر مصرف شوند و هیچکدام از گروه های غذایی هرم از گروه دیگر مهم تر نیستند.

تهیه‌کننده: مهدیه آقازمانی
دیدگاه کاربران

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو