چطور با کرونا زندگی کنیم؟
24 خرداد 1399 ساعت: 22:3کارشناسان می‌گویند شیوع کرونا به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد و برای دست کم ۱۸ ماه آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو