صفحه نخست چاپ
پایگاه خبری سلامت
تعداد مبتلایان به کرونا می تواند ده ها برابر آمار اعلامی باشد

 در این مطالعه آنان وضعیت آنتی بادی G و M ضد ویروس جدید کرونا در ۹۴۹۶ داوطلب  اهدا خون  بصورت متوالی از طریق یک تست قابل اعتماد آنتی بادی  مورد بررسی قرار دادند.

بعد از تطبیق های آماری و اصلاح داده‌ها در نهایت مشخص شد که ۱.۷ درصد از اهدا کنندگان خون در این رده سنی از نظر تست آنتی‌بادی مثبت بودند.

 محققان سپس با در نظر گرفتن این یافته و نیز  تعداد موارد مرگ و میر این گروه سنی از کووید ۱۹ در کشور دانمارک در نهایت نتیجه گرفتند که  میزان موارد مرگ و میر حاصل از آلودگی افراد این گروه سنی با ویروس کرونا ۸۲ در صد هزار می باشد.

این عدد بسیار کمتر از تخمین های ابتدایی میزان مرگ و میر از ویروس کرونا می‌باشد.  یافته جالب دیگر این مطالعه آن است که میزان موارد گزارش شده قطعی از ویروس کرونا در کشور دانمارک در مقایسه با میزان تخمین  افراد آنتی بادی مثبت ۲۱ برابر می‌باشد.

به بیان دیگر تعداد موارد گزارش شده و تایید شده ۲۱ برابر کمتر از تعداد واقعی تخمین زده می‌شود با تعمیم این آمار در برخی از کشورها از جمله کشور خودمان  تا حدی می‌توان به وضعیت بیماری پی برد و از آن در تطبیق و تنظیم سیاست های بازگشایی استفاده کرد. 

این مقاله هنوز مورد داوری مستقل قرار نگرفته اما در متدولوژی تحقیق از سوی مراجع معتبر تاکنون ایرادی وارد نشده است. 

منبع:
/www.medrxiv.org/content