صفحه نخست چاپ
پایگاه خبری سلامت
آغاز کنگره بین‌المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

به گزارش «سلامت» به نقل از شهروز همتی، رئیس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، محور‌های این کنگره شامل تحلیل گزارش موردی بیماران در آزمایشگاه بالینی، انتقال صحیح فرآورده‌های خونی، کنترل کیفی، منابع تداخل در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، جنبه‌های آزمایشگاهی پیوند کلیه و کبد، توصیه‌های منطقی برای درخواست آزمایش و... است.

 

دکتر شهروز همتی افزود: «چالش‌ها در مورفولوژی دیجیتال، نقش محوری آزمایشگاه تشخیص پزشکی در بهداشت عمومی و مراقبت از بیمار، هماهنگ‌سازی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تشخیص‌های قبل و بعد از لانه‌گزینی جنین، نقش محوری آزمایشگاه تشخیص پزشکی در کنترل عفونت، علم داده‌ها در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، چشم‌انداز آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در دهه آینده، تفسیرنگاری در بیوشیمی بالینی، نقش روبه رشد بیوسنسور‌ها در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، تازه‌های HPV و بیماری‌های اندوکرین ناباروری از مهمترین موارد مطرح‌شده در این کنگره است». 

 

وی افزود: در این کنگره اساتید و پژوهشگران خارجی از فدراسیون بین‌المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی (IFCC)، فدراسیون آسیا اقیانوسیه بیوشمی بالینی و طب آزمایشگاه (APFCB) و فدراسیون اروپایی طب آزمایشگاهی (EFLM) در کنار اساتید برتر مراکز علمی و دانشگاهی کشور به اهمیت و نقش محوری آزمایشگاه تشخیص پزشکی در بهداشت عمومی و مراقبت از بیمار می‌پردازند». 

 

همچنین، در حاشیه این رویداد علمی؛ از چندین محصول داخلی و دانش بنیان در حوزه آزمایشگاه رونمایی خواهد شد. نتایج این کنگره می‌تواند با شناسایی بهترین شیوه‌ها، رسیدگی به چالش‌ها و ارتقای نوآوری و همکاری به بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی در ایران کمک کند.