صفحه نخست چاپ
پایگاه خبری سلامت
وزن بالای هنگام تولد دز زنان باعث افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان در بزرگسالی می‌شود

 این نتیجه تحقیقات محققان انگلیسی بعد از آنالیز کردن داده‌های مختلف است. این تحلیل‌ها در نتیجه کار پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشکی لندن است که در مجله پزشکی PLoS به چاپ رسید.

ایزابل دوس سانتوس سیلوا استاد رشته اپیدمیولوژی که در این خصوص به تحقیقات گسترده‌ای پرداخت و به این نتیجه رسید که سرطان پستان و متولد شدن نوزاد درشت با یکدیگر در ارتباط است.

 آنها حدود ۲۳ پژوهش مختلف را به صورت مطالعه موردی روی ۳۳۰۲۲ زن مبتلا به سرطان پستان انجام دادند که این زنان در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کردند. تلفیق این داده‌ها با مطالعات مربوط به سایز تولد که در نتیجه گزارشات رسمی تولد به عنوان یک منبع تاریخی قابل اطمینان‌تر نسبت به گزارشات شخصی افراد محسوب می‌شد محققان را به این نتیجه رساند که وزن نوزاد در هنگام تولد به طور مستقیمی با افزایش خطر سرطان پستان در ارتباط است.

 به طوری که هر ۰.۲ کیلوگرم افزایش وزن نوزاد ۷ درصد احتمال مبتلا شدن به سرطان پستان را در بزرگسالی افزایش خواهد داد. تجزیه وتحلیل و مطالعات بیشتر از گزارشات رسمی ارتباطی مستقیم را بین ابتلا به سرطان پستان با طول بدن بچه در بزرگسالی و قد بلند بودن او و اندازه دور سر در بدوتولد نشان داد.

 شاخص‌های فوق هنگامی که محققان عوامل و فاکتورهای دیگر را در این بیماری دخیل کردند نیز تغییری نکرد. مطالعات ما نشان‌دهنده این است که سایز نوزاد در هنگام تولد به عنوان نشانگری برای ابتلا به سرطان پستان در بزرگسالی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

 سیلوا این ارتباط را به طور نسبتا مستقلی به عنوان یک ریسک شناخته شده در نظر میگیرد. البته مطالعات اندکی در مورد محیط پیش از تولد نوزاد در رحم و احتمال ابتلا به سرطان پستان در این نوزادان صورت گرفته است.

 سیلوا در این مورد خاطر نشان می‌کند که مطالعات و تحقیقات بیشتری برای کشف مکانیسم‌های موثر بر سایز تولد و مبتلا شدن به سرطان پستان باید انجام پذیرد.

 پاگونا لاگیو و دیمیتریوس تریکوپولوس از دانشگاه‌هاروارد آمریکا که در این مطالعه دخیل نبودند در این خصوص در یک نظر موافق این‌طور اظهارنظر کردند که این مطالعات نشان‌دهنده این مورد است که ارتباطی قوی بین سرطان پستان در بزرگسالی و سایز نوزاد در هنگام تولد برقرار است. 

 

منبع:  MEDICAL NEWS TODAY 

ترجمه: بهناز حکیمانه