صفحه نخست چاپ
پایگاه خبری سلامت
چه احتیاطاتی را هنگام رنگ کردن مو باید رعایت کرد

برای جلوگیری از عوارض بهداشتی ناشی از رنگ‌ها این نکات را رعایت کنید:


- دستورات روی بسته رنگ مو را به دقت رعایت و به هشدارها نوشته روی بسته توجه کنید.


- پیش از اینکه موهایتان را رنگ کنید، اندکی از آن را روی پوستتان بمالید تا اطمینان حاصل کنید به آن حساسیت ندارید.


-  موقع رنگ زدن موهایتان حتما دستکش به دست داشته باشید.


- رنگ را برای همان مدتی که بر روی بسته آمده است، روی موهایتان باقی بگذارید، نه بیشتر.


- پس رنگ شدن موهای‌تان پوست سرتان را به‌طور کامل با آب بشویید.


- انواع مختلف رنگ مو را هم در نیامیزید، چرا که ممکن است موها و پوست سرتان آسیب ببیند.


- هیچوقت ابروها و مژه‌هایتان را رنگ نکنید. این کار ممکن است باعث آسیب دیدن چشم و حتی نابینایی شود. 


- رنگ‌ موها انواع متفاوتی دارند. رنگ‌ موهای با پایه گیاهی گرچه رنگ مو را به طور کامل عوض نمی‌کنند و معمول زودتر رنگ ناشی از آنها می‌رود، اما نسبت به رنگ‌های شیمیایی بی‌خطرتر هستند.


البته برخی از رنگ‌های گیاهی دارای اجزایی از رنگ‌های شیمیایی دائمی هم هستند.


منبع:WebMD