شمار فوتی‌های روزانه کرونا در کشور باز هم ۳ رقمی شد
۱۰۸ فوتی جدید کرونا
طراحی و اجرا توسط: هیاهو