حالت منگی و سردرگمی آنقدر بد است که گاهی از ایجاد این حس تعجب می‌کنم
تجارب یک فرد مبتلا به کرونا
طراحی و اجرا توسط: هیاهو