در اطلاعیه دوم دبیرخانه نکوداشت مقام استاد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران اعلام شد
نکوداشت مقام استاد دوشنبه دوم خرداد برگزار می شود
طراحی و اجرا توسط: هیاهو