رابطه به گروه خونی و ابتلا به بیماری ناشی از کووید-۱۹

تاریخ انتشار : 27-12-1398, 17:08
4
1
e
p
+
-
اندازه متن :
دانشمندان چینی در یک بررسی مقدماتی رابطه بین گروه خون و بیماریزایی ویروس کووید-۱۹ را بررسی کرد‌ه‌اند.

کتر ژیائو ژائو و همکاران در خلاصه مقاله ای جزییات پژوهش خود را منتشر کردند.

طراحی این مطالعه با مقایسه توزیع گروه خونی در 2،173 بیمار مبتلا به کوید-19 که با آزمایش ویروس جدید کرونا تایید شده از سه بیمارستان در ووهان و شنژن ، چین با افراد عادی از مناطق مربوطه تایید و تطبیق شده است.

آنالیز و متا آنالیز داده ها نشان داد که خطر دچار شدن افراد با گروه خونی A به کوید-19 به طور قابل‌توجهی بیشتر است.

در مقایسه با گروه های خونی غیر A، گروه خونی O خطر کمتری برای ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از کوید-19 داشت.

علاوه بر این ، تاثیر سن و جنس در ABO توزیع گروه خونی در بیماران مبتلا به کوید-19از دو بیمارستان ووهان (1،888 بیمار) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که سن و جنس تاثیر چندانی در توزیع ندارند.

نتیجه گیری این دانشمندان این است که افراد مبتلا به گروه خونی A در مقایسه با گروه های خونی غیر A به طور قابل‌توجهی از لحاظ آماری خطر بیشتری برای ابتلا به کوید--19 دار ، در حالی که گروه خونی O در مقایسه با گروههای خونی غیر O خطر کمتری برای عفونت دارد.

البته این مقاله در مرحله پیش‌از انتشار است و هنوز مورد بازبینی کارشناسان مستقل قرار نگرفته است.


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه