چند پرسش از وزیر بهداشت درباره مداخله طب ایرانی در درمان کرونا

تاریخ انتشار : 5-01-1399, 16:26
1
0
e
p
+
-
اندازه متن :
دکتر سعید شاقاسمی- هیات مدیره نظام پزشکی شیراز: ظاهرا به دستور وزیر محترم بهداشت و درمان از این پس «متخصصین طب ایرانی» می توانند در درمان بیماران کووید-۱۹ مداخله کنند. جدا از بحث بر سر ماهیت و محتوای طب ایرانی -سنتی و طب‌های مشابه وعناوینی اینچنین و ابهامات و سوالات اساسی که در مورد ایمن و موثر بودن اینگونه روش‌ها وجود دارد، توجه جناب وزیر را به چند نکته از آیین نامه انتظامی و راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته مصوب شورای عالی نظام پزشکی جلب می‌کنم.

دکتر سعید شاقاسمی- هیات مدیره نظام پزشکی شیراز: ظاهرا به دستور وزیر محترم بهداشت و درمان از این پس «متخصصین طب ایرانی» می توانند در درمان بیماران کووید-۱۹ مداخله کنند. جدا از بحث بر سر ماهیت و محتوای طب ایرانی -سنتی و طب‌های مشابه وعناوینی اینچنین و ابهامات و سوالات اساسی که در مورد ایمن و موثر بودن اینگونه روش‌ها وجود دارد، توجه جناب وزیر را به چند نکته از آیین نامه انتظامی و راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته مصوب شورای عالی نظام پزشکی جلب می‌کنم.

❇️ماده ۱۸(آیین نامه انتظامی ) ؛ پزشک معالج مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثنای موارد ضروری است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند .
❇️ماده ۱۹(آیین نامه انتظامی )؛ در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است...

❇️ماده ۱۸(راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای ) ؛ مراقبت‌های سلامت باید بر اساس روش‌های تشخیصی و درمانی مناسب و روزآمد در دسترس و مبتنی بر شواهد علمی و دانش روز پزشکی ، ارائه شود .

❇️ماده ۲۳(راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای )؛ ارائه هر گونه خدمت خارج از راهنماهای مصوب بالینی ، مراجع علمی مورد تایید یا عرف تخصصی تحت هر عنوان و تیز ارجاع بیماران به افراد یا مراکزی که ادعای درمانگری با روش‌های غیرعلمی می‌کنند ممنوع است .

حال در صورت اجازه مداخله طب ایرانی در درمان بیماران مبتلا به کرونا، وزیر محترم بهداشت و معاونت درمان لازم است پاسخگوی سوالات و ابهامات پیش آمده در این زمینه باشند :

- در مورد بیماران کرونایی بستری یا سرپایی مسئولیت درمان با کیست ؟

- آیا «متخصصین طب ایرانی »در نقش درمانگر هستند یا مشاور ؟

- آیا استفاده از «متخصصین طب ایرانی » برای مراکز درمانی الزام است یا اختیار ؟

-آیا در صورت ورود و مداخله این گروه باعث تداخل در وظایف تیم درمان و اختلال در روند درمان بیماران نمی شود ؟

- مسئولیت مدنی حرفه‌ای عوارض و عواقب احتمالی مداخله درمانی این گروه به عهده کیست ؟

- درمان‌های ارائه شده توسط این افراد در کدام مرجع علمی یا قانونی مصوب شده و یا در کدام سازمان یا انجمن علمی جهانی مورد تایید قرار گرفته؟


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه