چاپ خبر
تشویق هواداران فوتبال به اهدای خون
هفته نامه سلامت   |   اخبار صفحه ۷   |   21 آبان 1394   |   لینک خبر:   salamat.ir/d3126

در ایالت باهیای برزیل، بانک خون با یکی از تیم های محلی به نام ویتوریا همکاری کرد تا مردم را برای اهدای خون ترغیب کند. شعار این تیم فوتبال «خون من سیاه و قرمز است» بود و از هواداران خود تقاضا کرد با اهدای خون به رسیدن رنگ لباس این تیم به رنگ اصلی کمک کنند. با هر بار افزایش آمار اهدای خون در این ایالت برزیل یکی از نوارهای لباس این تیم فوتبال قرمز می‌شد. به دنبال این ابتکار در سال 2013 میزان اهدای خون در برزیل 47 درصد افزایش یافت.