0
0
        

در طب سنتی معمولا طبیب ابتدا مزاج بیمار را شناسایی م یکند. مزاج افراد به 4 گروه سرد و خشک، گرم و خشک، سرد و تر و گرم و تر دست هبندی م یشود. داروهای گیاهی معمولا باتوج هبه نوع مزاج فرد تجویز م یشود و در این شرایط معمولا بدون عارضه هستند اما در صورتی که دارویی بدون توجه به مزاج تجویز شود، م یتواند به شدت عارض هدار باشد. یکی از شای عترین عوارضی که در طب سنتی در صورت ب یتوجهی به مزاج و دوز مصرف ایجاد م یشود، عوارض پوستی و از جمله جو شها و ل کهای پوستی است. از آنجا کها غلبا فرادب ها شتباه فکر م یکنند داروهای گیاهی،ب یعارضه هستند وب ه هر میزان م یتوان از آنها استفاده کرد و مصرفشان به مشورت با متخصص نیاز ندارد، ب یرویه و بدون مشورت از آنها استفاده م یکنند و به همین دلیل دچار عوارض بسیاری م یشوند، بنابراین همیشه توصیه م یشود برای مصرف داروب ا متخصص مشورت کنید و هرگز دارویی را که باعث بهبود حال یک فرد شده، برای بهبود بیماری خود مصرف نکنید.
مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

ارسال ديدگاه
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی ابن‌سینای بزرگ می باشد. طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه
ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام